Kvalitet, Miljö, HållbarhetHållbarhetspolicy

Sedan 2021 ägs Nytello av Ernst Alexis. Ernst Alexis målsättning är att erbjuda ett brett och högkvalitativt sortiment av profil- och arbetskläder, utan att tumma på produktkrav, anställdas rättigheter och arbetsförhållanden, varken för medarbetare på bolaget eller hos leverantörer. 

Arbetsmiljö
Alla medarbetare har rätt till en säker arbetsmiljö och skall ges rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett välfungerande sätt där även möjlighet till fortsatt utveckling finns. Vi följer all lagstiftning och avtal vad gäller minimiålder, arbetstid, ledighet och ersättning. Samtliga medarbetare är skyldiga till att aktivt arbeta för att motverka alla former av diskriminering och annan negativ särbehandling.

Etik

Ernst Alexis skall kontinuerligt arbeta med att säkerställa en god affärsetik både gentemot våra kunder och leverantörer. Vi engagerar oss enbart i affärsverksamhet som överensstämmer med de lagar och avtal som går i enlighet med vår uppförandekod. Mutor och andra oetiska förmåner är ej tillåtna. Ernst Alexis tar ansvar för att säkerställa vilka leverantörer vi arbetar med och att dessa följer de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter och miljö.

Miljö

Ernst Alexis tar ansvar för att prioritera miljöfrågor och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och olika sätt att förbättra vår verksamhets påverkan på miljön. Vårt mål är att agera på ett sådant sätt som minimerar en negativ miljöpåverkan. Om du vill veta mer hur vi på Ernst Alexis arbetar med miljöfrågor, kontakta oss på info@ernstalexis.se så berättar vi gärna mer. 

Oeko-Tex®

Oeko-Tex standard 100 är världens ledande humanekologiska märkning för textila varor. Produkterna har testats för skadliga ämnen och har godkänts av testinstitut anslutna till Oeko-Tex. De artiklar i vårt sortiment som är OekoTex certifierade är märkta med Oeko-Tex-logga, se i katalogen eller Nytellos hemsida. Läs mer under rubriken “Certifieringar”.