Allmänna köpevillkor

ALLMÄNNA KÖPEVILLKOR KONSUMENT

INLEDNING
Dessa villkor gäller för konsumenters köp av varor från Ernst Alexis/Nytello via webbplats, e-post eller per telefon.

PERSONUPPGIFTER
Du ansvarar för att de personuppgifter som du lämnar i samband med användningen av våra webbplatser är korrekta och fullständigt ifyllda. Du ansvarar även för att ingen får tillgång till dina inloggningsuppgifter.
Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter du lämnar i samband med användning av våra webbplatser. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i Ernst Alexis Personuppgiftspolicy.

BESTÄLLNING
Beställningar är bindande. Vid beställning via webbplats får du först automatiskt en beställningsbekräftelse, vilket enbart innebär att beställningen är mottagen av systemet. När beställningen är registrerad, oberoende om beställningen görs via webbplats, via e- post eller per telefon, får du ett ordererkännande och det är först då avtal om köp har ingåtts. Om ordererkännande skulle utebli måste du så snart som möjligt ta kontakt med oss, helst via e-post.

PRISER OCH PRODUKTINFORMATION
Information på våra webbplatser tillhandahålls för att underlätta ditt köpbeslut och uppdateras löpande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och andra felaktigheter . Om vi upptäcker att ett felaktigt pris har angetts för en produkt som du beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs.

KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN
Vi erbjuder emellanåt kampanjer och erbjudanden för vissa produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna eller villkoren under den period som finns angiven eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter såvida detta inte uttryckligen anges. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta kampanjer och erbjudanden.

BETALNING
Som kund betalar du via Klarna och kan välja att betala med direktbetalning, faktura eller delbetalning, mer information hittar du i Klarnas villkor. Klarna samlar in cookies och delar viss persondata (läs mer).

LEVERANSER
Normal leveranstid är 2-3 arbetsdagar för varor som lagerförs på vårt centrallager. Vid ev. förseningar informerar vi i möjligaste mån om anledningen till förseningen och ny beräknad leveranstidpunkt. Leverans sker till den adress och på det sätt du anger i samband med beställningen. Leveranskostnaden redovisas innan du slutför beställningen.
Vid outlösta leveranser förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för frakt samt administrativa kostnader. Om den faktiska fraktkostnaden överstiger den nedan angivna schablonkostnaden har vi rätt att ta betalt för den faktiska kostnaden.

SKADAT GODS
Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Du måste därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin och att alla delar är oskadade. Om godset är uppenbart skadat ska du inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla till postombudet eller transportören att godset är skadat.

ÅNGERRÄTT
Du har du rätt att ångra ditt köp, s.k. ångerrätt, om du meddelar oss om detta inom 14 dagar. Tiden räknas från dagen efter att du tagit emot varan. Infaller den 14:e dagen på en lördag, söndag eller helgdag blir det istället nästkommande vardag som blir sista dagen för tidsfristen.
För att använda dig av ångerrätten måste du skicka ett tydligt meddelande om att du vill frånträda avtalet (eller använd Konsumentverkets ångerblankett) via e-post till oss. Ihop med meddelandet behöver du också bifoga bevis på att varan är köpt från oss, helst genom en kopia av kvittot. Du kan välja att använda din ångerrätt endast för en del av din beställning och köpet fortsätter då att gälla för övriga delar av beställningen.

Ångerrätten gäller endast för oanvända varor. Om du hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den innan du returnerar den kan vi ha rätt till ersättning för värdeminskning av varan. Ångerrätten gäller inte för varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, t.ex. underkläder, eller för specialbeställda plagg, t.ex. med anpassat tryck.
Observera att det inte betraktas som ett nyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

REKLAMATION OCH GARANTITID
Om leveransen är försenad eller om någon vara saknas, är skadad eller är felaktig, ska du via e-post anmäla detta till oss, s.k. reklamation. I meddelandet behöver du beskriva vad du anser är fel samt bifoga bevis på när och att varan är köpt från oss, helst genom en kopia av kvittot.
Observera att reklamationer endast avser defekter på grund av ett ursprungligt fel på en vara, t.ex. tillverknings- eller fabrikationsfel, och inte normalt slitage eller skador på grund av handhavandefel. Reklamation, inklusive reklamation under garantitiden, gäller inte heller i det fall varan brukats efter att ett fel upptäckts, varan är demonterad, ombyggd eller har yttre påverkan, har skador orsakade av vätskor eller stötar, eller i det fall varan inte är underhållen enligt de serviceintervaller som anges av oss.
Du kan be oss att vi reparerar felet, skickar en likvärdig ersättningsvara, gör prisavdrag eller ger dig ersättning för att själv reparera felet. I allvarliga fall har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Vi ersätter inte kostnader för hyresmaskiner eller dylikt under tiden som ett reklamations- eller serviceärende pågår.

Du måste skicka ditt reklamationsmeddelande inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet, normalt inom 2 månader. Du har en lagstadgad rätt att reklamera en vara upp till 3 år efter köpet, men efter de första 6 månaderna (eller den längre garantitid vi erbjuder för vissa varor, se nedan) så är det du som behöver kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel. På vissa varor erbjuder vi en garantitid, för dessa varor anges garantitiden specifikt för varje vara. Garantitiden innebär att bevisbördan för att det är ett ursprungligt fel förlängs från de ovan angivna 6 månaderna, till den specifikt angivna garantitiden.
Om varan kräver en undersökning och det visar sig att varan inte uppfyller kraven för en giltig reklamation eller garantianspråk så förbehåller vi oss rätten att ta ut en undersökningsavgift samt en avgift för att återsända varan till dig. Kostnadsförslag för detta kommer att lämnas innan undersökning påbörjas.
Saknar vi besked från dig i ett reklamations- eller serviceärende efter 3 månader, anses ärendet avslutat och eventuell insänd vara tillfaller oss.

RETURER
För att fullfölja din reklamation, ångerrätt eller garantianspråk måste du returnera varan inom 14 dagar från det att du kontaktat oss i ärendet. Returer ska adresseras till vårt lager i Dalsjöfors. 
Varor som du returnerar ska vara oanvända, kompletta och skickas tillbaka i oskadad originalkartong. Tänk på att använda lämpligt emballage så att kartongen eller varan inte skadas under transporten. Om du hanterat en vara på ett sätt som gjort att den minskat i värde har vi rätt att göra avdrag för värdeminskningen vid återbetalningen.
Du betalar kostnaden för returfrakten vid nyttjande av ångerrätten. Kostnaden för returfrakt vid giltig reklamation eller giltigt garantianspråk betalas av oss.

OM DU INTE ÄR NÖJD
Är du inte nöjd med oss kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer. Du kan även kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information.

Kontakt

Huvudkontoret
Ernst Alexis AB
Stationsvägen 2 SE-516 31
Dalsjöfors, Sweden

Order/Kundtjänst
Telefon: +4633 17 04 60
E-post: info@ernstalexis.se